Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Logo wydarzenia
  • Data:

    2021-06-04 - 2021-06-25

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach projektu dokumentu pn.: „Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków określa prawa i obowiązki przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz odbiorców usług.

Rada Miasta Krakowa uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków, który jest aktem prawa miejscowego.

Jednostka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konsultacji planowane są:

  • 17 czerwca 2021 roku godz. 17-18.00, jedno otwarte spotkanie z mieszkańcami Krakowa. Ze względu na panującą sytuację, spowodowaną rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie odbędzie się w trybie online. Link do spotkania dostępny jest TUTAJ.

  • 10 czerwca 2021 r. w godzinach 10.00-12.00 odbędzie się dyżur telefoniczny eksperta pod numerem telefonu 12 616 8869.

  • Uwagi, wnioski i propozycje można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dla mieszkańców oraz dla organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.