górne tło

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – nowy termin spaceru badawczego

Ze względu na warunki atmosferyczne, które 22 maja 2024 r. uniemożliwiły przeprowadzenie spaceru badawczego, informujemy, że odbędzie się on w nowym terminie – w poniedziałek, 3 czerwca 2024 r. o godz. 18:00.

Spacer rozpocznie się przy ul. Wielickiej 79 – w miejscu planowanego do uruchomienia Miejsca Aktywności Mieszkańców.

Celem prowadzonych od 1 maja do 28 czerwca 2024 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych oraz Biurem Edukacji i Finansów Sp. z o.o. konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców odnośne funkcji i zadań realizowanych w Miejscu Aktywności Mieszkańców po jego utworzeniu w budynku będącym we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” przy ul. Wielickiej 79.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców w obszarze przy ul. Wielickiej.