górne tło

Miejsce Aktywności Mieszkańców przy ul. Wielickiej – spacer badawczy

Przypominamy, że w środę, 22 maja 2024 r. w godz. 17:30 – 19:00 odbędzie się spacer badawczy dla mieszkańców i mieszkanek, zorganizowany w ramach konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców w obszarze przy ul. Wielickiej.

Kolejny spacer zaplanowano na poniedziałek, 27 maja 2024 r. w godz. 18:30 – 20:00. 
Spacery będą się rozpoczynać przy ul. Wielickiej 79 – w miejscu planowanego do uruchomienia Miejsca Aktywności Mieszkańców.

Celem prowadzonych od 1 maja do 28 czerwca 2024 r. przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia wraz z Biurem Inicjatyw Społecznych oraz Biurem Edukacji i Finansów Sp. z o.o. konsultacji jest rozpoznanie oczekiwań mieszkańców odnośne funkcji i zadań realizowanych w Miejscu Aktywności Mieszkańców po jego utworzeniu w budynku będącym we władaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Kabel” przy ul. Wielickiej 79.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących utworzenia Miejsca Aktywności Mieszkańców w obszarze przy ul. Wielickiej.