górne tło

Ruszają konsultacje dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa do udziału w prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK od 29 marca do 19 kwietnia 2024 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Przedmiotem konsultacji jest część projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa dotycząca trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii i uwag mieszkanek i mieszkańców dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Konsultacje obejmują następujące formy: spotkania konsultacyjne, zbieranie formularzy konsultacyjnych i telefoniczne dyżury.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.