górne tło

Raport z konsultacji społecznych dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie od 16 lutego do 8 marca 2024 r., a ich celem było pozyskanie opinii i uwag w zakresie projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie. 

Plik do pobrania:

•    Raport z konsultacji społecznych

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie zmian w Statucie.