górne tło

Raporty z konsultacji dotyczących projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa opublikował raporty z konsultacji społecznych dotyczących projektów uchwał zmieniających uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków oraz w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków – Sidzina (tj. aglomeracji o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 1) ustawy Prawo wodne).

Przedmiotem trwających od 20 października do 10 listopada 2023 r. konsultacji były projekty uchwał zmieniających:

Plik do pobrania: 

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1318/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków.

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1317/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków-Sidzina.