górne tło

Program współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi – raport z konsultacji

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych  projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie  od 6 do 27 października 2023 r. 
Celem konsultacji było zebranie opinii organizacji pozarządowych w zakresie planowanej na rok 2024 przez Gminę Miejską Kraków współpracy z trzecim sektorem.

Plik do pobrania: 

•    Raport z konsultacji społecznych

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym projektu „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.