górne tło

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028 – raport z konsultacji

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych projektu "Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028".

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie  od 20 września do 13 października 2023 r. 

Celem konsultacji społecznych było pozyskanie opinii, uwag i wniosków w zakresie prezentowanego projektu Programu.

Plik do pobrania: 

•    Raport z konsultacji społecznych

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych projektu "Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028".