górne tło

Planowana modernizacja ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 – raport z konsultacji

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie od 15 czerwca do 7 lipca 2023 r., a ich celem było Celem konsultacji było zebranie pomysłów, uwag i opinii mieszkańców odnośnie kierunków planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego. 
Plik do pobrania: 

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym dotyczącym planowanej modernizacji ogródka jordanowskiego przy ul. Pużaka 6-8 w Krakowie.