górne tło

Konsultacje Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023–2025

W okresie od 22 maja do 16 czerwca 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w Gminie Miejskiej Kraków na lata 2023-2025.

Celem konsultacji było uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. programu.
Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach miały możliwość:

1. Skorzystać z dyżurów konsultacyjnych pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, które odbyły się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Limanowskiego 13/5-6 w następujących terminach:

2. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 czerwca 2023 r. w następujący sposób:

3. Wziąć udział w otwartym spotkaniu w dniu 12 czerwca 2023 r. godz. 17.00-19.00 przy ul. Zabłocie 22 w Krakowie.

4. Skorzystać z telefonicznego dyżuru eksperckiego w dniu 12 czerwca 2023 r. w godzinach 9.00-11.00 pod nr tel. 12 616 53 36

Pliki do pobrania: