górne tło

Raport z konsultacji dotyczących budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów

Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących  opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone z mieszkańcami w okresie od 18 listopada do 9 grudnia 2022 r. Ich celem było poznanie oczekiwań mieszkańców na temat zasadności realizacji linii tramwajowej w ciągu Alei Trzech Wieszczów.

Plik do pobrania: 

Link do strony poświęconej konsultacjom społecznym dotyczącym opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej Nowy Kleparz – Plac Inwalidów”.