górne tło

Krakowski archipelag kultury „Kultura wtajemniczenia”

Teatr Ludowy i Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zapraszają pracowników instytucji kultury, animatorów, edukatorów, nauczycieli oraz freelancerów pracujących w sferze kultury do udziału w III edycji programu Krakowski Archipelag Kultury, który w tym roku będzie realizowany pod hasłem „Kultura wtajemniczenia”.

Krakowski Archipelag Kultury to program szkoleń, masterclassów i wydarzeń kulturalnych, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych osób działających w sferze i na rzecz upowszechniania kultury na wszelkich polach. W ramach programu, uczestnicy nie tylko wezmą udział w wyjątkowych wydarzeniach, ale również będą mogli zdobyć wsparcie finansowe na realizację autorskich projektów.


Tegoroczny program obejmuje pięć niezależnych modułów, których celem jest podniesienie kompetencji instruktorów teatralnych, animatorów kultury, edukatorów z instytucji kultury, osób prowadzących niezależne grupy artystyczne w każdym wieku, nauczycieli prowadzących koła zainteresowań. 

Każdy z pięciu modułów jest niezależną jednostką – dwudniowym kursem ogniskującym swoją tematykę wokół zagadnienia związanego z wybranym aspektem problematyki i pracy wyżej wymienionych beneficjentów projektu. Uczestnicy i adresaci projektu mogą skorzystać z wybranego modułu bądź zrealizować cały cykl lub jego część. Uczestnicy, którzy wezmą udział w przynajmniej trzech modułach, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację autorskiego projektu wraz z prowadzoną przez siebie grupą w macierzystej instytucji.

 
W ramach programu uczestnicy zdobędą pięć sprawności, pięć stopni wtajemniczenia, które poszerzą, pogłębią  i twórczo rozwiną zakresy i konteksty ich codziennej pracy i aktywności.

Na program składa się 5 następujących modułów:
CZUŁY PRZEWODNIK - prowadzenie grupy artystycznej – inspiracje do pracy twórczej
OBECNY TOWARZYSZ – dostępność, jak pracować z osobami o specjalnych potrzebach
WSPIERAJĄCY AKUSZER – sztuka, jako narzędzie wsparcia w procesie pracy z grupą
INSPIRUJĄCY KREATOR - bogactwo animacji – najbardziej inspirujące przejawy twórczości artystycznej zaangażowanej społecznie oraz funkcjonującej na styku kilku dyscyplin
ŚWIADOMY MĘDRZEC - zdobywanie kompetencji kultury, w zakresie samodzielnego tworzenia narracji kulturowych 

 

HARMONOGRAM PROGRAMU
Szkolenia, warsztaty, masterclassy:


I. Moduł - CZUŁY PRZEWODNIK

II. Moduł – OBECNY TOWARZYSZ


III. Moduł – WSPIERAJĄCY AKUSZER

 

IV. Moduł - INSPIRUJĄCY KREATOR

 

V. Moduł – ŚWIADOMY MĘDRZEC


Konkurs projektów

 
Zgłoszenia:

Uzupełnione deklaracje uczestnictwa wraz z potwierdzeniem wpłaty można składać do 6 lutego w sekretariatach Teatru Ludowego oraz Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży

 
Koszt udziału w programie:

125 zł – możliwa płatność w 5 ratach po 25 zł

Info i formularze do pobrania: