górne tło

Start konsultacji dotyczących rozbudowy ul. Bolesława Śmiałego

Zarząd Dróg Miasta Krakowa informuje uruchomieniu trwających od 9 listopada do 2 grudnia 2022 r. konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego”.

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy VIII Dębniki.

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców oraz innych interesariuszy w zakresie zaproponowanych rozwiązań projektowych. Zadanie swoim zakresem obejmuje opracowanie koncepcji dla zarurowania rowu melioracyjnego w ciągu ulicy Bolesława Śmiałego na odcinku od skrzyżowania z ul. Nad Czerną do zjazdu na obwodnicę. Nad zarurowanym rowem w zależności od wybranego wariantu zlokalizowany ma być ciąg pieszy asfaltowy lub chodnik.

Formy konsultacji obejmują: możliwość przesyłania uwag i opinii za pomocą formularza konsultacyjnego; moderowane spotkanie online dla mieszkańców z udziałem ekspertów zaplanowane na 15 listopada 2022 r. w godzinach 17:00-19:00 na platformie elektronicznej zoom ZDMK; dwa telefoniczne dyżury eksperckie pod nr tel. 12 616 72 55 zaplanowane w czwartek, 17 listopada 2022 r., w godz. 15:00-17:00 i w piątek, 18 listopada, w godz. 10:00-12:00.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących zadania pn. „Rozbudowa ul. Bolesława Śmiałego” opublikowanej w dziale „aktualne konsultacje społeczne”.