górne tło

Konsultacje społeczne – Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka

W okresie od 17 października do 2 grudnia 2022 r. Spółka Trasa Łagiewnicka S.A. prowadziła konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. „Budowa Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”)”.

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicach: V Krowodrza, VI Bronowice, VII Zwierzyniec, VIII Dębniki.

Planowane pierwotnie do 18 listopada konsultacje zostały wydłużone do 2 grudnia 2022 r.

W ramach konsultacji zorganizowano też dodatkowe spotkanie z mieszkańcami we wtorek, 22 listopada, godz. 17.30 w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 158 przy ul. Strąkowej 3a i dodatkowe eksperckie dyżury telefoniczne pod numerem 667 677 938 w dniach 21 i 23 listopada w godz. 9.00-16.00.

Celem konsultacji było zaprezentowanie wariantów projektowanych Tras: Zwierzynieckiej i Pychowickiej oraz zebranie opinii mieszkańców co do wyboru jednego z wariantów Tras, a także uwag do preferowanego wariantu, propozycji rozwiązań dodatkowych oraz innych oczekiwań w stosunku do planowanej inwestycji.

 

Trasa Pychowicka: w jej przypadku opracowano 6 wariantów, jednak tylko dwa z nich (o numerach  5 i 6) uzyskały pozytywną akceptacje Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Z uwagi na brak akceptacji  ww. instytucji odstąpiono od prezentacji pozostałych wariantów  opracowanych w ramach realizacji umowy.

Z uwagi na brak możliwości poprowadzenia linii tramwajowej w tunelu, w obu wariantach zaproponowano most, którym nad Wisłą poprowadzono ruch pieszych, rowerowy i tramwajowy – jak w przypadku estakady Lipska – Wielicka. Prezentowane warianty różnią się więc sposobem poprowadzenia ruchu samochodowego przez Wisłę. Dla Wariantu 5 przewidziano w tym celu tunelem pod Wisłą, zaś dla Wariantu 6 zaproponowano jego poprowadzenie mostem.
W obu wariantach przewidziano budowę hubu komunikacyjnego w rejonie Ks. Józefa, modernizację tej ulicy oraz budowę linii tramwajowej, prowadzącej do centrum.

Trasa Zwierzyniecka: w ramach tej Trasy opracowano 4 warianty. Dla dwóch z nich (2 i 4) przewidziano linie tramwajową na całej długości trasy – a więc od hubu komunikacyjnego na Ks. Józefa do ul. Balickiej. Poszczególne warianty różnią się też przebiegiem w terenie.

W ramach Wariantu 1 pod Wzgórzem św. Bronisławy w osi Kopca Kościuszki zostanie poprowadzony tunel drogowy dwukomorowy. W ramach Wariantu 2 powstanie tunel drogowy i tunel tramwajowy (3 komory), a także linia tramwajowa łącząca węzeł Ruczaj z węzłem Balickim oraz P&R Przegorzały z węzłem Balickim. W ramach Wariantu 3 zostanie poprowadzony tunel drogowy dwukomorowy. W ramach Wariantu 4 powstanie tunel drogowy i tunel tramwajowy (3 komory), a także linia tramwajowa łącząca węzeł Ruczaj z węzłem Balickim oraz P&R Przegorzały z węzłem Balickim.

Komplet materiałów konsultacyjnych można pobrać za pomocą poniższych linków:


Do 2 grudnia 2022 r. pod numerem 667 677 938 można było uzyskać wszelkie informacje związane z prowadzonymi konsultacjami.

Formy konsultacji obejmowały:

Wypełniony i podpisany osobiście formularz, do 2 grudnia 2022 r. można było:

 

Nagranie ze spotkania.


– Dzielnica VI Bronowice: wtorek, 25 października, godz. 17.30-19.00 – Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, ul. Na Błonie 15b

Nagranie ze spotkania.

 


– Dzielnica VII Zwierzyniec: czwartek, 27 października, godz. 17.30-19.00 – Szkoła Podstawowa nr 31, ul. Bolesława Prusa 18
– Dzielnica VIII Dębniki: wtorek, 8 listopada, godz. 17.30-19.00 – Szkoła Podstawowa nr 62, ul. Ćwikłowa 1
– dodatkowe spotkanie: wtorek, 22 listopada, godz. 17.30 – Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 158, ul. Strąkowa 3a

Porównanie wariantów tras

Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka - porównanie opisów przebiegu wariantów w tabeli

 

Trasa Pychowicka i Zwierzyniecka - plany przebiegu wariantów

Trasa Zwierzyniecka - plan przebiegu wariantu 1

Trasa Zwierzyniecka - plan przebiegu wariantu 2

Trasa Zwierzyniecka - plan przebiegu wariantu 3

Trasa Zwierzyniecka - plan przebiegu wariantu 4

Trasa Pychowicka - plan przebiegu wariantu 5

Trasa Pychowicka - plan przebiegu wariantu 6

Informacje dotyczące planowanej inwestycji znaleźć można było także na stronie: www.3obwodnica.krakow.pl

Pliki do Pobrania: