górne tło

Zagospodarowanie i funkcje budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11 - raport z konsultacji społecznych

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia we współpracy z Zarządem Zieleni Miejskiej opublikował raport z konsultacji społecznych dot. Zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Przedmiotem konsultacji było ustalenie sposobu zagospodarowania i funkcji budynku pawilonu „Jordanówka” na terenie Parku Jordana przy Al. 3 Maja 11.

Celem konsultacji było poznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańców odnośnie zagospodarowania i funkcji jaką powinien pełnić budynek pawilonu „Jordanówka”.

Podsumowaniem konsultacji jest raport. W dokumencie zostały ujęte działania podjęte podczas konsultacji, zgłoszone przez mieszkańców wnioski i uwagi oraz proponowane rozwiązania dla przedmiotu konsultacji.

Termin prowadzonych konsultacji społecznych: 19 kwietnia – 3 czerwca 2022 r.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią raportu. Link do raportu [pdf].

Więcej informacji na temat przeprowadzonych konsultacji znajduję się TUTAJ.