górne tło

Strefa Czystego Transportu - raport z konsultacji społecznych

Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK w terminie od 17 marca 2022 r. do 13 maja 2022 r. prowadził konsultacje społeczne dotyczące propozycji zasad wdrożenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie.

Celem konsultacji było wypracowanie, wspólnie z grupami interesariuszy, zakresu przedmiotowego funkcjonowania przyszłej SCT oraz pozostałych aspektów jej funkcjonowania. W trakcie trwania konsultacji wszystkie zainteresowane osoby miały możliwość uzyskania informacji na temat propozycji zasad wdrożenia SCT, podczas warsztatów skierowanych do mieszkańców i przedsiębiorców, odbycie rozmowy telefonicznej z ekspertem oraz miały możliwość zgłosić swoje postulaty i wnioski do proponowanych rozwiązań poprzez formularz internetowy i papierowy. Po analizie uwag i postulatów zgłaszanych przez uczestników konsultacji, sformułować można następujące, najważniejsze wnioski:

Plik do pobrania:

Więcej informacji na temat przeprowadzonych konsultacji znajduję się TUTAJ.