górne tło

Regulamin zakładania i funkcjonowania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie - raport z konsultacji

Zarząd Zieleni Miejskiej opublikował raport dotyczący projektu Regulaminu zakładania Ogrodów Społecznych i Ogrodów Społecznych Parcelowych w Krakowie.

Przedmiotem konsultacji społecznych, których przebieg odzwierciedlony został w niniejszym raporcie, jest Regulamin zakładania i funkcjonowania ogrodów społecznych i ogrodów społecznych parcelowych na terenie miasta Krakowa. Uwaga uczestników podczas każdej z form konsultacji społecznych została zwrócona na możliwy model funkcjonowania wyżej wymienionych ogrodów w Krakowie. Spotkania i rozmowy przeprowadzone w trakcie konsultacji pokazały, że istnieje duży potencjał społeczny, który Kraków powinien wykorzystać. Mieszkańcy uczestniczący w spotkaniach już wyrazili chęć zaangażowania się w odzyskiwanie terenów zapomnianych i ochronę terenów zieleni poprzez zakładanie ogrodów społecznych oraz ogrodów społecznych parcelowych na terenie miasta. Ogrody społeczne pełnią w mieście różne funkcje, oprócz produkcji żywności wzmacniają zdrowy tryb życia i zdrowe odżywianie, ograniczają izolacje społeczną, zwiększają poczucie przynależności do miasta i pomagają zarządzać zapomnianą przestrzenią publiczną. Konsultowany dokument został dobrze oceniony przez mieszkańców, a jego treść zaakceptowana. Konsultacje pokazały, że ważna jest również prowadzanie kampanii edukacyjno-informacyjnej dotyczącej ogrodów społecznych i ogrodów społecznych parcelowych, która wyjaśniałaby m.in. różnice pomiędzy ogrodami parcelowymi a ogrodami działkowymi.

Konsultacje zostały przeprowadzone w terminie od 15 marca do 16 kwietnia 2021r.

Pliki do pobrania:

 

Więcej informacji na temat niniejszych konsultacji znajduję się TUTAJ.