górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. 27 marca 2019 r. Rada Miasta Krakowa podjęła Uchwałę Nr XII/189/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.

Harmonogram konsultacji:

Etap I – W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku prowadzone były dyżury ekspertów oraz istniała możliwość składania opinii poprzez formularz konsultacyjny.

Etap II – W okresie od 1 lipca 2019 roku do końca sierpnia trwała analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.

Etap III – Rozpoczęty został 30 września 2019 r. w Muzeum Armii Krajowej, gdzie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców. Podczas spotkania zaprezentowano Raport z I i II etapu konsultacji i wypracowano rekomendacje do dalszej części III etapu tj. panelu obywatelskiego.

 

Cel konsultacji: ustalenie formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej.
Komórka merytoryczna: Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Konsultacje społeczne odbywają się w 3 etapach:

ETAP I.
W okresie od 1 do 30 czerwca 2019 roku propozycje formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej było można wyrazić za pomocą formularza konsultacyjnego, który stanowił załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Czytelnie wypełniony i podpisany formularz konsultacyjny w okresie trwania konsultacji można było:
• przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres dialoguj@um.krakow.pl;

• wypełniony formularz można przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
• wysłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Bracka 10, 31-005 Kraków;
• dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Brackiej 10, 31-005 Kraków, w godzinach 8:00 – 15:00;
• przekazać podczas dyżurów konsultacyjnych.

Dodatkowo odbyły się dwa dyżury ekspertów w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ulicy Brackiej 10:
• 17 czerwca, godz. 16.00-18.00
• 25 czerwca, godz. 10.00-12.00

Podczas dyżurów były udzielane informacje na temat możliwych form uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej oraz wyjaśnienia odnośnie procedury przyjmowania wniosków w sprawie wzniesienia pomnika na terenie/obszarze należącym do Gminy Miejskiej Kraków/Skarbu Państwa.
Wśród wskazanych form uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej były brane pod uwagę:
• formy tradycyjne upamiętnienia (np. pomnik, cokół, obelisk, tablica pamiątkowa itp.);
• inne formy upamiętnienia – tzw. żywe pomniki (park, gaj z symbolicznym nasadzeniem roślin, ławka edukacyjna, głaz upamiętniający, itp) oraz mała architektura dedykowany Armii Krajowej w specjalnie zaaranżowanej przestrzeni miejskiej;
Można również przyjąć dodatkową formę tzw. pomnika niedosłownego, niefiguratywnego otwartego na interpretację i wciągającego odbiorcę w interakcję. Mogą to być np. formy instalacji lub przestrzeni, które mają być fizycznie doświadczane przez odbiorcę (mieszkańcy uczą się poprzez multimedia dostępne w przestrzeni publicznej).

ETAP II.
W okresie od 1 lipca do końca sierpnia trwała analiza zebranych opinii w oparciu o opinie właściwych komórek organizacyjnych Miasta i instytucji zewnętrznych dotyczące możliwości realizacji w miejscu i zaproponowanej formie upamiętnienia.
W przypadku propozycji formy i miejsca upamiętnienia/pomnika analiza zgłoszeń będzie, tam gdzie to konieczne, opierała się na opiniach między innymi: Wydziału Architektury i Urbanistyki, Miejskiego Konserwatora Zabytków, Wydziału Planowania Przestrzennego, Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Głównego Architekta Miasta, Plastyka Miasta, Zarządu Zieleni Miejskiej.
W przypadku lokalizacji formy upamiętnienia/pomnika na terenie wpisanym do rejestru zabytków albo też znajdującym się w otoczeniu obiektu zabytkowego propozycje opiniowane będą przez Miejskiego Konserwatora Zabytków lub Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (wg właściwości).

ETAP III.

30 września 2019 r. o godz. 17.00 w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa “Nila” przy ul. Wita Stwosza 12 w Krakowie odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w ramach prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej. Podczas spotkania zaprezentowany został raport z I oraz II etapu konsultacji społecznych wraz z rekomendacjami, co do formy i miejsca uczczenia pamięci żołnierzy Armii Krajowej, które mają być przedmiotem prac panelu obywatelskiego.

Mapkę i wskazówki na temat dojazdu do Muzeum Armii Krajowej można znaleźć TUTAJ.

Pliki do pobrania: