górne tło

Skateparki w każdej dzielnicy - cykl spotkań konsultacyjnych

Zarząd Zieleni Miejskiej wraz z Miejskim Centrum Dialogu zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących ustanowienia programu „Skateparki w każdej dzielnicy”, czyli programu budowy w latach 2018-2023 kilkunastu nowych skateparków na podstawie uchwały Rady Miasta CVII/2768/18 z dnia 5 lipca 2018 roku.
 

Możesz podzielić się swoją opinią lub pomysłem na nowy skatepark, lokalizację lub modernizację istniejącego. Weź udział w otwartych spotkaniach konsultacyjnych. Pierwsza część spotkań skierowana jest w szczególności do grup oraz społeczności deskorolkarzy, rolkarzy i użytkowników hulajnóg wyczynowych.

Spotkania odbędą się w dniach:
• 26.10.2018r. o godz. 17:30 - 19:30 – ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20, sala 1W014
• 09.11.2018r. o godz. 17:30 - 19:30 – ZZM w Krakowie przy ul. Reymonta 20, sala 1W014

Po określeniu preferowanych lokalizacji skateparków oraz ustaleniu ich programów funkcjonalnych, nastąpi kolejna część spotkań mająca na celu skonsultowanie wybranych miejsc z mieszkańcami dzielnic w celu wykluczenia wszelkich uciążliwości.

Celem głównym spotkań jest opracowanie programu „Skateparki w każdej dzielnicy”, który będzie miał formę uchwały lub zarządzenia Prezydenta, oraz będzie podstawą do rozwoju infrastruktury skateparków w Krakowie.

10 maja 2019 r. został zakończony pierwszy etap konsultacji programu „Skateparki w każdej dzielnicy” polegający na zbieraniu pomysłów dotyczących lokalizacji oraz rodzajów nowych skateparków a także postulatów dotyczących modernizacji istniejących obiektów. Wspólnie z mieszkańcami została opracowana mapa zgłoszonych Skateparków lub skatepointów. Kolejnym etapem działań w zakresie programu „Skateparki w każdej dzielnicy” będzie weryfikacja formalno- prawna wskazanych miejsc. Po ustaleniu możliwości zagospodarowania przez Gminę Kraków wskazanych terenów odbędą się spotkania mające na celu skonsultowanie wybranych miejsc z mieszkańcami dzielnic w celu wykluczenia wszelkich uciążliwości.

5 listopada 2019 r. o godz. 18.00 w Zarządzie Zieleni Miejskiej odbyło się otwarte spotkanie konsultacje dot. programu Skateparki w każdej dzielnicy. Spotkanie miało charakter podsumowujący, na którym zostały przedstawione aktualne, możliwe propozycje Skateparków.

Informacje o kolejnych terminach spotkań pojawią się na stronie.

Oczywiści wszelkie pomysły do projektu programu „Skateparki w każdej dzielnicy” można nadal zgłaszać na:
– adres poczty elektronicznej: dialoguj@um.krakow.pl; mczerwonka@zzm.krakow.pl
– osobiście na adres: Zarząd Zieleni Miejskiej przy ul. Reymonta 20, sala 1W014

Pliki do pobrania:

Skytepark

Skytepark