Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów

W okresie od 11 sierpnia do 1 września 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne dotyczące wprowadzenia aktualizacji w Statucie Rady Krakowskich Seniorów.

Po lewej rysunek Bramy Floriańskiej z napisem Rada Krakowskich Seniorów; po prawej tekst z zaproszeniem do udziału w konsultacjach Aktualizacji Statutu Rady Krakowskich Seniorów
Fot. Obywatelski Kraków

Konsultacje przeprowadzone były na podstawie uchwały nr XLI/1106/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków w przedmiocie projektu nowelizacji Statutów Dzielnic I-XVIII Miasta Krakowa, określających organizację i zakres działania dzielnic oraz Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz uchwały.

Celem konsultacji było pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców i mieszkanek Krakowa oraz organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

W ramach konsultacji odbyły się:

 1. Dwa otwarte spotkania z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa:
  17 sierpnia 2023 r. od 11.00 do 13.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
  28 sierpnia 2023 r. od 16.00 do 18.00 – Biuro Rady Krakowskich Seniorów, al. Daszyńskiego 19 w Krakowie
 2.  Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 445 96 66 w dniach:
  14    sierpnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
  31 sierpnia 2023 r. w godzinach od 10.00 do 14.00
  Dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 78 06 w dniach:
  21 sierpnia 2023 r. w godzinach 12.00-18.00
  28 sierpnia 2023 r. w godzinach 10.00 – 14.00 

Konsultowany Statut Rady Krakowskich Seniorów wraz z formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji społecznych można było znaleźć:

 • na stronie internetowej www.obywatelski.krakow.pl  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa https://www.bip.krakow.pl/
 • na stronie internetowej: www.ngo.krakow.pl
 • w wersji papierowej w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 (parter, pok. 6)

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

 • przesłać w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl 
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków
 • dostarczyć osobiście lub wypełnić na miejscu w siedzibie Wydziału ds. Polityki Społecznej i Zdrowia, przy ul Dekerta 24, 30-703 Kraków (parter, pokój 6)
 • przesłać przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje – Aktualizacja Statutu Rady Krakowskich Seniorów ”
 • podczas spotkań konsultacyjnych

Pliki do pobrania:

pokaż metkę
Osoba publikująca: Marcin Sigmund
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2023-08-10
Data aktualizacji: 2024-01-19
Powrót

Zobacz także

Znajdź