Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

„Małe Granty” dla organizacji pozarządowych

Realizujecie projekty, które mają na celu promowanie praw człowieka? Planujecie rozpoczęcie kampanii na rzecz walki z mową nienawiści? Chcecie zorganizować spotkania, wystawę lub warsztaty promujące równość kobiet i mężczyzn? Działacie na rzecz rozwoju demokracji i ochrony swobód obywatelskich? To nasz wspólny cel, dlatego jako Miasto Kraków wspieramy równościowe inicjatywy.

Małe granty dla Organizacji pozarządowych
Fot. pixabay.com

Kraków uruchomił specjalne fundusze na projekty dla krakowskich organizacji pozarządowych, które działają w obszarach:

  • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  • Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn.

Oferty powinny spełniać łącznie następujące warunki:

  • wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 10 000 zł,
  • termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni i musi zawierać się w danym roku kalendarzowym (tj. nie może przekraczać roku budżetowego),
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez Prezydenta Miasta Krakowa tej samej organizacji lub temu samemu innemu podmiotowi uprawnionemu do otrzymania dotacji z pominięciem otwartego konkursu ofert w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 000 zł,
  • działalność statutowa organizacji (cel działania organizacji) powinna być zgodna z rodzajem zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 ww. ustawy.

Ofertę można złożyć:

  • poprzez dostarczenie do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia przy ul. Dekerta 24 w Krakowie lub
  • za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesłanie oferty na adres: Urząd Miasta Krakowa, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub
  • w formie elektronicznej poprzez ePUAP – formularz ogólny złożenia pisma do Urzędu Miasta Krakowa, pamiętając, oferta musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Ofertę należy złożyć z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem.

Zadanie powinno być realizowane na terenie Gminy Miejskiej Kraków, a adresatami zadania powinni być mieszkanki i mieszkańcy Krakowa.

Oferty pozytywnie rozpatrzone (uznane za celowe do realizacji) przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia zamieszczane są na okres kolejnych 7 dni:

W tym okresie (7 dni od daty zamieszczenia oferty) każdy może zgłosić uwagi dotyczące oferty, przekazując je do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia na adres: sz.umk@um.krakow.pl.

Po rozpatrzeniu uwag, w przypadku pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej, Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia przystępuje niezwłocznie do zawarcia umowy dotyczącej wsparcia lub powierzenia zgłoszonego zadania publicznego. Do umowy stosuje się odpowiednio przepisy art. 16-19 ww. ustawy.

Informacje o zrealizowanych i aktualnie realizowanych małych grantach na rzecz równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji również dostępne TUTAJ.

Szczegółowe informacje dot. procedury przyznawania małych grantów znajdą Państwo w krótkim przewodniku dla organizacji pozarządowych PDF.

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny z Referatem ds. Wielokulturowości, Projektów Społecznych i Polityki Równościowej Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 5267, od pn. do pt. w godz. 7.30 do 15.30.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-06-22
Data aktualizacji: 2022-06-22
Powrót

Zobacz także

Znajdź