Kraków dla Równości rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Plan Równości Płci

Urząd Miasta Krakowa od kilku lat intensywnie rozwija działania z zakresu równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, m.in. organizując szkolenia i tworząc materiały edukacyjne. Jednym z kluczowych przedsięwzięć w tym zakresie są właśnie rozpoczęte prace nad wdrożeniem w Urzędzie Miasta Krakowa Planu Równości Płci (Gender Equality Plan – GEP).

Plan Równości Płci to wewnętrzna strategia działań, które mają na celu promowanie równości płci poprzez zmiany instytucjonalne i kulturowe w organizacjach oraz instytucjach publicznych.

Celem Planów Równości Płci, które wdrażane są na poziomie wielu instytucji publicznych w całej Polsce i Europie, jest budowanie bezpiecznych miejsc pracy dla wszystkich, z uwzględnieniem zasad równości i różnorodności, wolnych od dyskryminacji i nastawionych na rozwój swoich pracowników i pracowniczek. Kluczowymi wyzwaniami, które zaadresować ma plan jest wspieranie wewnątrz urzędu i miejskich jednostek równego rozwoju kobiet i mężczyzn, wzmacnianie działań antydyskryminacyjnych, wsparcie rozwiązań na rzecz równowagi między życiem rodzinnym a zawodowym oraz inicjowanie na szeroką skalę wdrażania perspektywy równości na poziomie polityk miejskich.

Opracowanie, wdrożenie, monitoring i ewaluacja Planu Równości Płci jest wymogiem formalnym dla instytucji publicznych biorących udział w konkursach programu „Horyzont Europa” i jest elementem wcielania w życie Strategii Komisji Europejskiej na rzecz równości płci na lata 2020-2025.

5 kwietnia, zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego, powołano zespół zadaniowy, którego celem jest przygotowanie tego bardzo istotnego dokumentu. Diagnoza do Planu Równości Płci tworzona jest przez zewnętrzne ekspertki z „Gender Solution”: Małgorzatę Druciarek, Aleksandrę Niżyńską, Izabelę Przybysz i Agnieszka Sznajder, które wspierać będą ten proces od strony naukowej.

Wśród jednostek zaangażowanych w proces są: Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie oraz Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-04-27
Data aktualizacji: 2022-04-27
Powrót

Zobacz także

Znajdź