Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Komunikat archiwalny

Nabór do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej

Rada Miasta Krakowa zdecydowała o ustanowieniu Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej. Wyróżnienia przyznawane są każdego roku czterem kobietom, których postawa i dokonania mają znaczący wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Nagrodzone zostaną krakowianki, które tworzą innowacyjne projekty, działają na rzecz wzmacniania kobiet na rynku pracy, są osobami zaangażowanymi w życie lokalnych społeczności, są wzorem dla młodego pokolenia lub inspirują aktywnością na rzecz przyrody.

Nagroda im. Kazmiery Bujwidowej 2021
Fot. materiały prasowe

Zgodnie z uchwałą nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 roku w sprawie ustanowienia corocznej nagrody o nazwie „Nagroda im. Kazimiery Bujwidowej”, tytuł przyznaje corocznie Prezydent Miasta Krakowa na wniosek Kapituły Nagrody za poprzedni rok kalendarzowy. Laureatki nagrody otrzymują wyróżnienie w postaci statuetki oraz mają prawo do używania znaku graficznego nagrody. Mogą być dodatkowo uhonorowane wymienianiem ich w wydawnictwach Miasta dotyczących działalności na rzecz równości.

Kapituła Nagrody powoływana jest corocznie Zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa na podstawie uchwały nr LXXIV/2078/21 Rady Miasta Krakowa z dnia 1 grudnia 2021 roku.

Zarządzeniem nr 175/2022 z dnia 27 stycznia 2022r. Prezydent Miasta Krakowa powołał Kapitułę opiniującą kandydatury do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” A.D. 2021.

Zgłoszenia kandydatur do „Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej” A.D. 2021 należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym:

PDF Plik PDF

DOC Plik DOCX

Termin składania zgłoszeń kandydatur: do 28 lutego 2022 roku w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, ul. Dekerta 24, 30-703 Kraków lub na adres e-mail: krakowdlarownosci@um.krakow.pl.

Kapituła przy wyborze kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej uwzględnia w szczególności:

  1. znaczący wpływ na otaczającą rzeczywistość oraz dziedzinę działalności,
  2. zaangażowanie w pracę na rzecz równouprawnienia,
  3. okres prowadzonej działalności,
  4. efekty i zakres działań,
  5. innowacyjność i różnorodność podejmowanych działań.

Dodatkowe informacje:

  • Prawo zgłaszania kandydatur do Nagrody im. Kazimiery Bujwidowej przysługuje każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi i mieszkance Krakowa.
  • Zgłaszający nie może być jednocześnie kandydatką do tytułu.
  • Do zgłoszenia kandydatury może być dołączona inna, dodatkowa dokumentacja, którą zgłaszający uzna za pomocną dla prac Kapituły.
pokaż metkę
Osoba publikująca: Wiktor Hunek
Podmiot publikujący: Obywatelski Kraków
Data publikacji: 2022-02-03
Data aktualizacji: 2022-02-03
Powrót
Znajdź