Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej

2019-06-13

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

Centrum Obywatelskie Nowa Huta – konsultacje społeczne

2019-06-07

W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

Krakowski Program Wspierania Uzdolnionych Uczniów – konsultacje społeczne

2019-06-06

Od 6 do 27 czerwca 2019 r. zostały przeprowadzone konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie szczegółowych warunków wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, form i zakresu tego wsparcia, trybu postępowania w ramach „Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów’’. Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa Ewa Całus zapraszała do wzięcia udziału w konsultacjach.

Konsultacje społeczne dotyczące Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określającego kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej

2020-08-11

Prezydent Miasta Krakowa zapraszał mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych na lata 2021-2025, określających kierunki działań Gminy Miejskiej Kraków w obszarze polityki senioralnej.

Dofinansowanie spółek wodnych na terenie Krakowa – konsultacje społeczne

2019-05-15

W okresie od 15 maja do 5 czerwca 2019 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa wraz z Miejskim Centrum Dialogu prowadził konsultacje społeczne w sprawie dofinansowania spółek wodnych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne dotyczące Strefy Płatnego Parkowania

2019-04-17

Od 16 kwietnia do 7 maja Zarząd Transportu Publicznego prowadził konsultacje społeczne poświęcone projektowi uchwały zmieniającej reguły funkcjonowania strefy płatnego parkowania (SPP) w Krakowie.

Konsultacje w sprawie budowy ul. Iwaszki

2019-03-01

Od 1 do 21 marca 2019 r. Zarządu Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne w sprawie budowy ulicy Iwaszki.

Konsultacje powiatowego programu działania na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022

2019-02-07

Od 7 do 28 lutego 2019 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia – Referat ds. Problematyki Osób z Niepełnosprawnościami prowadził konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2019 – 2022.

Konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

Komunikat archiwalny 2019-02-04

Od 4 lutego do 1 marca 2019 r. trwały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Znajdź