Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Zmiana w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków

2020-01-31

Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa informował, że w dniu 6 września 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, wprowadzająca szereg uregulowań prawnych, w konsekwencji których konieczne są zmiany w Zintegrowanym Systemie Gospodarowania Odpadami Komunalnymi na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rada Miasta Krakowa jest obowiązana dostosować uchwały w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (art. 9 ust. 1).

Konsultacje w sprawie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków

2019-12-20

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne w zakresie zasad najmu lokali użytkowych dla organizacji pozarządowych w Gminie Miejskiej Kraków.

Konsultacje społeczne regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa

2019-12-27

W okresie od 20 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie Regulaminu budżetu obywatelskiego miasta Krakowa.

Konsultacje w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

2019-11-15

W okresie od 18 listopada do 13 grudnia 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi  mieszkańcami Krakowa i  organizacjami pozarządowymi  oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Konsultacje Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021

2019-11-05

W okresie od 6 do 29 listopada 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2019-2021.

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi

2019-09-26

W okresie od 26 września do 18 października 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020

2019-09-13

Od 13 września do 4 października 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570) konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.

Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie – konsultacje społeczne wokół zagadnień związanych z powstającym muzeum

2019-06-12

W okresie od 17 czerwca 2019 r.  do 31 stycznia 2020 r. trwały prowadzone przez Muzeum Krakowa konsultacje społeczne dotyczące powstawania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow w Krakowie.

Parametry budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej

2019-06-13

W okresie od 13 czerwca do 5 lipca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące parametrów budynku kompleksu szkolno-przedszkolnego w miejscu planowanej budowy Centrum Obsługi Inwestora przy ulicy Centralnej.

Centrum Obywatelskie Nowa Huta – konsultacje społeczne

2019-06-07

W okresie od 7 do 28 czerwca 2019 r. Prezydent Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi konsultacje społeczne dotyczące opracowania koncepcji funkcjonowania Centrum Obywatelskiego Nowa Huta.

Znajdź