Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Ustanowienie Strefy Czystego Transportu w Krakowie - konsultacje społeczne

Strefa Czystego Transportu (SCT) - konsultacje społeczne projektu uchwały

2022-09-20

W dniach od 17 marca do 13 maja 2022 r. odbyły się konsultacje społeczne wstępnej propozycji zasad funkcjonowania Strefy Czystego Transportu (SCT). Wnioski, płynące z konsultacji posłużyły do opracowania projektu uchwały dotyczącej stworzenia i wdrożenia SCT.

Zdjęcie kamienic budownictwa socjalnego i napis: konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN)

2023-10-23

W okresie od 24 października do 17 listopada 2023 r. Wydział Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków i organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie określenia zasad i kryteriów wynajmowania lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych przez osobę fizyczną z zasobu społecznej agencji najmu (SAN).

Rysunek kropli wody na niebieskim tle i napis: Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków-Sidzina

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina

2023-10-20

W okresie od 20 października do 10 listopada 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1317/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków - Sidzina.

Rysunek kropli wody na niebieskim tle i napis: Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków

Konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków

2023-10-20

W okresie od 20 października do 10 listopada 2023 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XLVIII/1318/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 18 listopada 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Kraków.

Napis na niebieskim tle: PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI - konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

2023-10-05

W okresie od 6 do 27 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UM prowadził konsultacje projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW NA ROK 2024 Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI OKREŚLONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

Zdjęcie okazałego dębu i napis: Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

Konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa

2023-09-27

W okresie od 25 września do 20 października 2023 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektów uchwał w sprawie ustanowienia i zniesienia pomników przyrody na terenie miasta Krakowa.

Napis Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028 – konsultacje społeczne

2023-09-21

W okresie od 20 września do 13 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje społeczne projektu Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028.

Napis Wczujmy się w klimat! i rysunki miasta i drzewa wkomponowane w kształt kropli wody.

Konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030"

2023-09-15

W okresie od 15 września do 6 października 2023 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.

Napis na żółtym tle: Koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty - konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa

Konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników przy ul. Na Zielonki

2023-09-14

W okresie od 14 września do 6 października 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty. 

Rysunek przedstawiający kamienice w Nowej Hucie z lat pięćdziesiątych XX wieku

Park Kulturowy Nowa Huta – konsultacje społeczne

2023-08-28

W okresie od 28 sierpnia do 22 września 2023 r. Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia prowadził konsultacje społeczne, dotyczące nowelizacji uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie utworzenia parku kulturowego pod nazwą „Park Kulturowy Nowa Huta”, podjętej przez Radę Miasta w dniu 20 listopada 2019 roku.

Znajdź