Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Konsultacje społeczne - zakończone

Widok z góry na Wawel od strony ul. Podzamcze, po prawej stronie na czerwonym tle napis: konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze
termin: 10 X - 18 XI 2022 r.

Zagospodarowanie ul. Podzamcze w Krakowie - konsultacje społeczne

Komunikat archiwalny 2022-10-11

W okresie od 10 października do 18 listopada 2022 r. Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie prowadził konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania ul. Podzamcze.

Wizualizacja skrzyżowanie Wielickiego - Szeligi

Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej na os. Rżąka

2022-09-23

W okresie od 23 września do 28 października 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej pomiędzy skrzyżowaniem ulic Wielickiej, Teligi, Kostaneckiego a osiedlem Rżąka wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem Park&Ride”.

napis na biało-niebieskim tle: konsultacje społeczne Zarządu Dróg Miasta Krakowa
Rozbudowa ul. Borowinowej
termin konsultacji
7-28 października 2022

Konsultacje koncepcji rozbudowy ul. Borowinowej

2022-10-07

W okresie od 7 do 28 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczących koncepcji zadania pn. "Rozbudowa ul. Borowinowej".

Napis na tle kolorowych prostokątów: Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą
konsultacje Zarządu Dróg Miasta Krakowa
6-22 paździenika 2022

Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą - konsultacje społeczne

2022-10-06

W okresie od 6 do 28 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące koncepcji zadania pn. Przebudowa schodów prowadzących z ul. Zdrowej do kładki nad rzeką Białuchą.

Napis na niebieskim tle: Konsultacje społeczne Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi

2022-10-03

W okresie od 3 do 28 października 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

napis na niebieskim tle: Powiatowy Program Działania na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026 - konsultacje społeczne

Konsultacje Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026

2022-09-27

W okresie od 26 września do 21 października 2022 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK prowadził konsultacje społeczne Powiatowego Programu Działania na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2023 – 2026.

Na ciemnym tle napis: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

Konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026

2022-09-29

W okresie od 30 września do 21 października Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami i mieszkankami Krakowa, instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innymi zainteresowanymi podmiotami konsultacje społeczne dotyczące projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2026.

Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta - konsultacje społeczne

Koncepcja przebudowy ul. Chałubińskiego - konsultacje społeczne

2022-09-19

W okresie od 19 września do 14 października 2022 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące zadania pn. Przebudowa ul. Chałubińskiego od ul. Niewodniczańskiego do granic miasta.

Mapa terenu z zaznaczonymi istotnymi punktami. Punkty w postaci zdjęć.

Konsultacje społeczne dot. połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka

2022-06-13

W okresie od 13 czerwca do 30 września 2022 r. ydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził konsultacje społeczne dotyczące projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

Jeden z proponowanych wariantów budowy ulicy - widok z lotu ptaka

Konsultacje połączenia ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską i przebudowy ul. Benedyktyńskiej

2022-09-02

W okresie od 2 do 23 września 2022 r. Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa we współpracy z firmą Voessing Polska Sp. z o.o. oraz Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkańcami konsultacje społeczne dotyczące opracowania pn. „Koncepcja programowo-przestrzenna budowy połączenia drogowego klasy L ul. Bolesława Śmiałego z ul. Benedyktyńską oraz przebudowy ul. Benedyktyńskiej”.

Znajdź