górne tło

Raport z konsultacji dotyczących zagospodarowania Białych Mórz

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie  od 1 września do 25 listopada 2022 r.

Celem konsultacji było uzyskanie opinii mieszkańców i rekomendacji w zakresie preferowanego sposobu zagospodarowania terenu pn. „Białe Morza” z uwzględnieniem funkcji parkowych i sportowo-rekreacyjnych w kontekście zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Plik do pobrania:

Raport z konsultacji społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza” – I etap

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym dotyczącym sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.