Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu

Wyniki wyszukiwania - znaleziono 2722 pasujących obiektów:

Nocna opieka medyczna

https://krakow.pl/aktualnosci/5450,29,komunikat,nocna_opieka_medyczna.html

Mieszkańcy Krakowa mogą bezpłatnie korzystać z nocnej i świątecznej pomocy lekarzy specjalistów Szpitala Św. Rafała. NFZ zawierając kontrakt ze Scanmed Multimedis, uwzględnił przeprowadzone w ub. r. na zlecenie Miasta przez Scanmed S.A. pilotażowe badanie zapotrzebowania mieszkańców południowego Krakowa na usługi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Nowe zasady opieki nad dziećmi do lat 3

https://krakow.pl/aktualnosci/5948,30,komunikat,nowe_zasady_opieki__nad_dziecmi_do_lat_3.html

4 kwietnia zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. W związku z tym, Prezydent Jacek Majchrowski skierował pod obrady Rady Miasta Krakowa 8 projektów uchwał umożliwiających realizację nowych zadań przez Gminę.

Nowe zasady opieki nad dziećmi do lat 3

https://krakow.pl/aktualnosci/6043,34,komunikat,nowe_zasady_opieki__nad_dziecmi_do_lat_3_.html

4 kwietnia zacznie obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat 3. Jej główne założenia to łatwiejsze procedury i pomoc w zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych. Prezydent Jacek Majchrowski przygotował projekty uchwał umożliwiających pomoc Gminy w tworzeniu tego typu placówek.

Więcej miejsc opieki nad dziećmi

https://krakow.pl/aktualnosci/6445,29,komunikat,wiecej_miejsc_opieki_nad_dziecmi.html

4 kwietnia zaczęła obowiązywać nowa ustawa o opiece nad dziećmi do lat trzech. Jej główne założenia to łatwiejsze procedury i pomoc w zakładaniu żłobków i klubów dziecięcych. Prezydent Jacek Majchrowski przygotował projekty uchwał umożliwiających pomoc gminy w tworzeniu tego typu placówek.

Lepsza opieka zdrowotna w szkołach specjalnych

Urząd Miasta Krakowa finansuje łącznie tygodniowo 103 godziny opieki medycznej obejmując opieką pielęgniarską 3 843 uczniów krakowskich szkół specjalnych i integracyjnych. Na realizację „Programu wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa” w roku szkolnym 2011/2012 przeznaczono z budżetu Miasta Krakowa środki w wysokości 114 550 zł. Wdrożenie Programu przyczyniło się do zwiększenia dostępności do opieki pielęgniarskiej w miejscu nauki.

Będzie program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

https://krakow.pl/aktualnosci/11382,29,komunikat,bedzie_program_opieki_nad_bezdomnymi_zwierzetami.html

Kraków będzie miał „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt”. Uchwała w tej sprawie będzie przedmiotem sesji Rady Miasta Kraków, która odbędzie się w środę, 21 marca.

Jest program opieki nad bezdomnymi zwierzętami

Rada Miasta Krakowa przyjęła „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt". Uchwałę w tej sprawie przyjęto w środę, 21 marca.

Opieka długoterminowa - nowy biuletyn

Komunikowanie się z pacjentem w opiece długoterminowej, zagadnienia związane z problematyką odleżyn, żywienie pacjentów przewlekle chorych, rozwiązania systemowe w opiece długoterminowej w Holandii, dogoterapia jako metoda wspierająca ćwiczenia funkcji poznawczych osób starszych – to tylko niektóre tematy, które znalazły się w biuletynie „Geriatria i opieka długoterminowa” opracowanym przez Zakład Opiekuńczo – Leczniczy przy ul. Wielickiej. Publikacje (numer 1 i 2) można pobrać w formie elektronicznej. Zapraszamy do lektury!

Kompleksowa opieka medyczna dla seniorów

https://krakow.pl/aktualnosci/199815,29,komunikat,kompleksowa_opieka_medyczna_dla_seniorow.html

Krakowskie centrum medyczno-rehabilitacyjne NZOZ Nowa Rehabilitacja realizuje innowacyjny program opieki medycznej i kondycji osób starszych w Krakowie. Ośrodek proponuje nowatorski program prowadzenia pacjentów w podeszłym wieku w oparciu o cykle diagnostyczno-terapeutyczne oraz inne działania profilaktyczne i różnego rodzaju zabiegi rehabilitacyjne.

Opieka dla osób starszych

https://krakow.pl/aktualnosci/200134,30,komunikat,opieka_dla_osob_starszych.html

Jakie zadania ma Gmina Miejska Kraków w zakresie opieki zdrowotnej skierowanej do osób starszych i niesamodzielnych? Informacji na ten temat wysłuchali radni z Komisji Zdrowia i Profilaktyki oraz Uzdrowiskowej.