Znajdź w serwisie
POMOC:
  • Znak * (gwiazdka) zastępuje jeden lub więcej znaków, może być użyty na początku lub na końcu wyrazu
Wyniki wyszukiwania - znaleziono 1557 pasujących obiektów:
Krakowskie Forum Nauka-Biznes-Mieszkańcy-Samorząd jest inicjatywą mającą na celu pobudzenie dialogu i zainicjowania współpracy na linii nauka - biznes - mieszkańcy – samorząd.
22 października 2012 odbyło się inauguracyjne spotkanie rozpoczynające cykl dyskusji w ramach Krakowskiego Forum NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD. Celem tej inicjatywy jest pogłębienie współpracy wymienionych środowisk.
16 listopada 2012 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskiego Forum. W Forum uczestniczyli przedstawiciele nauki, biznesu, mieszkańców i samorządu. Tym razem omawiano rozwój przestrzenny miasta w kontekście zmian, które niesie ze sobą opracowywane właśnie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Krakowa.
20 listopada 2018 r. o godz. 11:30 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Krakowskie Forum „NAUKA - BIZNES - MIESZKAŃCY – SAMORZĄD”, tym razem dotyczące przyjętego dokumentu „Strategia Rozwoju Krakowa. Tu chcę żyć. Kraków 2030” (SRK 2030).  
To rozporządzenie zostało wydane niezgodnie z Konstytucją, a dodatkowo uderza w finanse samorządów – uważa Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. I pisze do Premiera Donalda Tuska wniosek o uchylenie fragmentu rozporządzenia Ministra Finansów z 23 grudnia ubiegłego roku w sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu Skarbu Państwa.
Wczoraj (30 marca, środa) obradowała w Warszawie Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego. W posiedzeniu wziął udział Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski.
Tygodnik Newsweek opublikował wyniki rankingu powiatów i gmin za rok 2010 organizowanego przez Związek Powiatów Polskich. W kategorii miast na prawach powiatu Kraków znalazł się w czołówce polskich samorządów zdobywając drugą pozycję.
Droga Królewska dla Niepełnosprawnego Turysty - projekt unijny zrealizowany przez Miasto Kraków - zdobyła nagrodę w ogólnopolskim konkursie Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego „Samorząd równych szans 2011". Miasto otrzymało również nagrodę za umożliwienie osobom niepełnosprawnych udziału w bezpośrednich wyborach poprzez upowszechnienie nakładek na karty wyborcze dla osób niewidomych i słabowidzących oraz wyróżnienie od Marszałka Województwa w konkursie „Małopolski samorząd równych szans”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpił do realizacji programu dofinansowywanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD", którego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
Kraków został laureatem ogólnopolskiego konkursu Samorząd Równych Szans 2012 na najlepsze działania dla osób niepełnosprawnych realizowane przez polskie samorządy. Wyróżnienie potwierdza zaangażowanie Miasta na rzecz pełnej aktywizacji niepełnosprawnych mieszkańców Krakowa.