Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/281961,2148,komunikat,konsultacje_spoleczne_projektu_wieloletniego_programu_wspolpracy_gminy_miejskiej_krakow_z_organizacjami_pozarzadowymi_na_lata_2024-2027.html
  • Data:

    2024-04-15 - 2024-05-10

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w prowadzonych przez Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK konsultacjach społecznych projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Konsultacje odbywają się w terminie od 15 kwietnia do 10 maja 2024 roku, ich celem jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027.

Link do szerszej informacji na temat przedmiotowych konsultacji społecznych.