Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/281214,2148,komunikat,konsultacje_dotyczace_projektu_uchwaly_rady_miasta_krakowa_zmieniajacej_uchwale_w_sprawie_programu_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest_z_terenu_miasta_krakowa_do_2032_r__.html
  • Data:

    2024-03-22 - 2024-04-12

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Celem prowadzonych przez Wydział  Kształtowania Środowiska UMK od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r. konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

W ramach konsultacji zaplanowano: telefoniczne dyżury eksperckie, stacjonarny dyżur konsultacyjny, otwarte spotkanie z mieszkańcami oraz zbieranie wniosków, uwag, propozycji i zapytań za pomocą formularzy konsultacyjnych.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.