Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/275184,2148,komunikat,konsultacje_dotyczace_projektu_zmiany_uchwaly_w_sprawie_przyjecia__planu_adaptacji_miasta_krakowa_do_zmian_klimatu_do_roku_2030_.html
  • Data:

    2023-09-15 - 2023-10-06

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konsultacjach dotyczących projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.

Konsultacje prowadzone są w okresie od 15 września do 6 października 2023 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach konsultacji zaplanowano: otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, dwa dyżury telefoniczne eksperta oraz zbieranie uwag, wniosków i propozycji za pomocą formularza konsultacyjnego.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.