Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/275158,2148,komunikat,konsultacje_spoleczne_dotyczace_koncepcji_budowy_chodnikow_przy_ul__na_zielonki.html
  • Data:

    2023-09-14 - 2023-10-06

W okresie od 14 września do 6 października 2023 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi konsultacje społeczne dotyczące koncepcji budowy chodników na ul. Na Zielonki od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do przystanków autobusowych Tonie Kąty. 

Planowana inwestycja położona jest w Dzielnicy IV Prądnik Biały. 

Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii mieszkańców, przede wszystkim rejonu ul. Na Zielonki, oraz innych interesariuszy w zakresie dwóch zaproponowanych wariantów realizacji inwestycji.

W ramach zadania opracowywana jest koncepcja budowy chodników na ul. Na Zielonki wraz z rozbudową ulicy, wynikającą z konieczności dostosowania parametrów drogi do obowiązujących przepisów i standardów.

Wariant 1 zakłada rozbudowę jezdni o szerokości 6 m wraz z obustronnymi chodnikami o szerokości min. 2,3 m na odcinku od skrzyżowania z ul. Władysława Łokietka do projektowanego odrębnie ronda na skrzyżowaniu z ul. Jurajską.

Wariant 2 uwzględnia lokalne zawężenia chodnika do szerokości 1,8 m ograniczające miejscowo konieczność przebudowy ogrodzeń wraz z lokalnym ograniczeniem ingerencji w działki prywatne.

W ramach konsultacji zaplanowano zbieranie formularzy konsultacyjnych, spotkanie dla mieszkańców w formule online, dwa telefoniczne dyżury eksperckie.

Link do szerszej informacji dotyczącej konsultacji społecznych dotyczących koncepcji budowy chodników przy ul. Na Zielonki.