Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
WWW: https://obywatelski.krakow.pl/konsultacje_spoleczne_-_aktualne/272264,2148,komunikat,konsultacje_projektu_uchwaly_w_sprawie_ustanowienia_uzytku_ekologicznego_pod_nazwa__laki_nad_rudawa_.html
  • Data:

    2023-06-05 - 2023-07-01

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego pod nazwą „Łąki nad Rudawą".
Prowadzone przez Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa konsultacje trwają od 5 do 30 czerwca 2023 r.