Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: Kraków
  • Data:

    2022-11-18 - 2022-12-16

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców Krakowa i organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w trwających od 18 listopada do 16 grudnia 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.

Celem jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji zarówno od mieszkańców, jak i organizacji pozarządowych dotyczących projektu dokumentu programu.

Komórka organizacyjna: Wydział Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Krakowa

Formy prowadzonych konsultacji:

1. Otwarte, protokołowane spotkanie stacjonarne z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi zorganizowane w czwartek, 8 grudnia 2022 r. w godz. 18:00-20:00 w Urzędzie Miasta Krakowa przy ul. Brackiej 10

2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularzy konsultacyjnych dostarczanych w nieprzekraczalnym terminie do 16 grudnia 2022 r. poprzez:
- przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: konsultacje@um.krakow.pl;
- pocztą tradycyjną na adres: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Jana Dekerta 24, 30-703 Kraków z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030;
- przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem: Konsultacje społeczne dotyczące PSK 2023-2030.

3. Ankieta elektroniczna aktywna do 16 grudnia 2022 r.  (link do ankiety elektronicznej).

4. Telefoniczne dyżury eksperckie pod numerami telefonów: 609 659 808 lub 506 170 681 prowadzone:

  • w środę, 7 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00,
  • w środę, 14 grudnia 2022 r. od 10:00 do 12:00

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu pn. „Program strategiczny komunikacji marki Krakowa na lata 2023-2030”.