Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: ul. Podmokła, Kraków
  • Data:

    2022-09-01 - 2022-11-25

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców i mieszkanki Krakowa do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza”.

 

Przedmiot konsultacji: teren znajdujący się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza” o powierzchni ok. 34 hektarów.

 

Cel konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców i rekomendacji w zakresie preferowanego sposobu zagospodarowania terenu pn. „Białe Morza” z uwzględnieniem funkcji parkowych i sportowo-rekreacyjnych w kontekście zapisów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

 

Termin konsultacji: 1 września – 25 listopada 2022 r.

 

Jednostki merytoryczne: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie oraz Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie we współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej i Zdrowia UMK.

 

Formy konsultacji:

1. Spotkanie informacyjne dla mieszkańców z udziałem ekspertów z zakresu geologii, przyrody, architektury krajobrazu – 5 września 2022 r. (poniedziałek) od godz. 17.00 do 19.00 w sali widowiskowej Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62 
W spotkaniu można wziąć udział również w formie on-line poprzez transmisję na profilu Facebooku: Miejskie Centrum Dialogu.

2. Spacery badawcze po terenie „Białych Mórz”. Miejsce zbiórki: pod wieżą Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”, przy ul. Totus Tuus 34:
•    14 września 2022 r. (środa) od godz. 17.00 do 18.00
•    28 września 2022 r. (środa) od godz. 10.00 do 11.00
•    12 października 2022 r. (środa) początek od godz. 16.00 do 17.00
Na spacery terenowe zalecane jest wygodne, pełne obuwie ze względu na charakter i ukształtowanie terenu.
 

3. Warsztaty partycypacyjne z ekspertami:
•    15 września 2022 r. (czwartek) od godz. 17.00 do 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62
•    30 września 2022 r. (piątek) od godz. 10.00 do 12.00 – warsztat dedykowany seniorom w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay, przy ul. Zakopiańskiej 62
•    14 października 2022 r. (piątek) od godz. 17.00 do 19.00 – warsztat dedykowany młodzieży w MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30 
•    15 października 2022 r. (sobota) od godz. 10.00 do 11.30 – warsztat dedykowany dzieciom w wieku od 6 do 13 lat w MDK im. K.I. Gałczyńskiego przy ul. Beskidzkiej 30
Organizator nie zapewnia opieki nad dziećmi. Prosimy, aby rodzice byli obecni w trakcie warsztatów z dziećmi na sali.
 

4. Spotkanie podsumowujące odbędzie się 16 listopada 2022 r. (środa) od godz. 17.00 do 19.00 w Centrum Sztuki Współczesnej Solvay przy ul. Zakopiańskiej 62.
 

5. Od 15 września do 25 listopada 2022 r. dostępna będzie anonimowa ankieta on-line i papierowej dotycząca zagospodarowania konsultowanego terenu.
 

6. Telefoniczne dyżury eksperta po numerem tel.: 887-881-527:
•    21 września 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00 
•    26 października 2022 r. w godz. 14.00 – 16.00
•    9  listopada 2022 r. w godz. 15.00 - 17.00
•    16 listopada 2022 r. w godz. 10.00 – 12.00

 

Więcej informacji na temat sposobu zagospodarowania terenu znajdującego się w sąsiedztwie doliny rzeki Wilgi i w rejonie ulic Podmokłej i Herberta pn. „Białe Morza” znajduje się TUTAJ.