Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Adres: ul. Buszka, Kraków
 • Data:

  2022-06-13 - 2022-09-30

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkańców do udziału w prowadzonych od 13 czerwca do 30 września 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka ze szczególnym uwzględnieniem kategorii ulicy oraz możliwych nowych rozwiązań w tym zakresie.

 

Celem konsultacji jest wypracowanie wspólnego stanowiska do realizacji bądź nie przedsięwzięcia, jakim jest rozbudowa ulicy Buszka do parametrów drogi lokalnej według założeń określonych w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru, a także ewentualne wypracowanie innych dobrze funkcjonujących rozwiązań np. poprzez odpowiednią organizację ruchu  lub w zakresie zastosowania rozwiązań uspokajających ruch.

 

Komórka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa.

 

Formy konsultacji:

1. Otwarte, protokołowane spotkanie z mieszkańcami: 14 września 2022 r. godz.18.00 – VII Liceum Ogólnokształcące – ul. Skarbińskiego 5 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie prognoz ruchu, przedstawienie stanowiska mieszkańców z zebranych od początku trwania konsultacji formularzy i ankiet, dyskusja na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu).

 

2. Zbieranie uwag, wniosków i propozycji na piśmie za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2022 r. poprzez:

 •  przesłanie w formie skanu / zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl
 •  pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków
 •  przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące projektowanego połączenia ul. Przybyszewskiego z ul. Piastowską poprzez przebudowę ulicy Buszka”.

 

3. Ankieta elektroniczna dostępna do 30 września 2022 r.: link do ankiety elektronicznej.

 

4. Telefoniczne dyżury eksperckie pod numerami telefonów 12 616 8767 i 12 616 6574:

 • termin I: 22 czerwca 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin II: 6 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin III: 20 lipca 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin IV: 3 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin V: 17 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin VI: 31 sierpnia 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin VII: 7 września 2022 r. od 17:00 do 18:00
 • termin VIII: 21 września 2022 r. od 10:00 do 11:00
 • termin IX: 28 września 2022 r. od 10:00 do 11:00

 

Więcej informacji wraz z materiałami merytorycznymi znajduję się TUTAJ.