Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
ADRES: ul. Księdza Popiełuszki, Kraków
  • Data:

    2022-06-10 - 2022-07-01

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w trwających od 10 czerwca do 1 lipca 2022 r. konsultacjach społecznych dotyczących III części opracowania pn. „Wielowariantowa koncepcja budowy linii tramwajowej wraz z pętlą tramwajową oraz parkingiem P+R i rozbudowy ulicy Domagały w obszarze Rybitw”, tj. Studium czterech korytarzy drogowo-tramwajowych wraz z pętlą tramwajowo-autobusową w rejonie osiedla Złocień.

 

Celem konsultacji z mieszkańcami jest wybór najkorzystniejszego, względem mieszkańców, korytarza drogowo-tramwajowego do osiedla Złocień, który powinien zostać zrealizowany jako pierwszy.

 

Jednostka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu UMK

 

Formy konsultacji:

1. Telefoniczne dyżury eksperckie:

  • termin I: 15 czerwca 2022 r. od 10:00 do 11:00,
  • termin II: 22 czerwca 2022 r. od 16:00 do 17:00.

Pod numerami telefonów:
- Sweco Polska Sp. z o.o.: +48 607 962 431,
- Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa: 12 616 89 24.

 

2. Spotkanie z mieszkańcami: 20 czerwca 2022 roku godz.18.00 – Centrum Kultury Podgórza – Dwór Czeczów – ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 36 (przedstawienie prezentacji wykonanej na podstawie rozwiązań studialnych zaproponowanych korytarzy drogowo-tramwajowych do osiedla Złocień, dyskusja, na której zbierane będą stanowiska osób obecnych na spotkaniu). 

 

3. Uwagi, opinie oraz propozycje rozwiązań można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego dostępnego na stronie „Obywatelski Kraków” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lipca 2022 r. poprzez:

  • przesłanie w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail: gk.umk@um.krakow.pl;
  • przesłanie pocztą tradycyjną na adres: Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa, ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków;
  • przesłanie przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „Konsultacje dotyczące budowy linii tramwajowej do osiedla Złocień”.

Więcej szczegółów wraz z materiałami merytorycznymi znajduje się TUTAJ.