Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
ADRES: Kraków
  • Data:

    2022-06-01 - 2022-07-01

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Miejskiej Kraków na lata 2022-2024.

 

TERMIN: 1 czerwca - 1 lipca 2022 r.

 

Jednostka merytoryczna: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

Celem konsultacji jest uzyskanie uwag, wniosków i propozycji od organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057, Dz. U. 2021 r. poz. 1038,1243,1535 i 2490, z 2022 r. poz. 857 i 1079), będących materiałem pomocniczym w tworzeniu ww. projektu. Uwagi mogą zgłaszać organizacje, które w swojej działalności statutowej zajmują się wspieraniem rodziny na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Formy konsultacji:

1. Dyżury konsultacyjne pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, które odbędą się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14, pok. 206 A (tel. 12 616 53 21), w następujących terminach:

  • w środę 8 czerwca 2022 r. w godzinach 8:00-11:00
  • we wtorek 14 czerwca 2022 r. w godzinach 12:00-15:00
  • we wtorek 21 czerwca 2022 r. w godzinach 16:00-18:00

Budynek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Józefińskiej jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

2. Przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 czerwca 2022 r. w następujący sposób:

  • przesłać wypełniony formularz w formie skanu/zdjęcia drogą elektroniczną na adres e-mail dm@mops.krakow.pl,
  • przesłać wypełniony formularz przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (ePUAP) z dopiskiem „KONSULTACJE PWR 2022-2024",
  • dostarczyć wypełniony formularz do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Józefińska 14 (parter, dziennik podawczy).

3. Wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym online w dniu 24 czerwca br. w godz. 16:00-18:00 – w celu wzięcia udziału w spotkaniu prosimy o przesłanie do dnia 21 czerwca 2022 r. na adres e-mail: dm@mops.krakow.pl zgłoszenia wraz z podaniem adresu e-mail, na który zostanie przesłany link do spotkania.

 

Więcej szczegółów można znaleźć TUTAJ.