Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Logo wydarzenia
 • Data:

  2021-10-14 - 2021-11-26

ADRES: ul. Lema 7, Kraków

Zapraszamy na konsultacje dotyczące prac nad nowym Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa – Część I – Uwarunkowania. Konsultacje są kierowane do mieszkańców Krakowa oraz organizacji pozarządowych.

Konsultacje trwają od dnia 14 października do dnia 26 listopada 2021 r.

Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie harmonogramu dalszych prac nad Studium, zaprezentowanie zebranych informacji o mieście, a przede wszystkim sformułowanie wytycznych, postulatów i oczekiwań co do dalszych kierunków rozwoju w oparciu o przedstawione uwarunkowania w danym polu tematycznym. Zebrane opinie posłużą jako inspiracja do dalszych prac nad Studium.

 

Materiały promocyjne oraz informacje dotyczące sporządzanego dokumentu Studium można uzyskać na stronie.

 

Wszyscy mieszkańcy Krakowa, organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach mają możliwość:

 1. przekazać swoje wnioski/uwagi lub propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego udostępnionego w trakcie spotkań konsultacyjnych i na stronie w terminie określonym na spotkaniach konsultacyjnych,
 2. kontaktu z ekspertem podczas spotkań konsultacyjnych z możliwością zadawania pytań bezpośrednio i on-line, a także telefonicznie w dniu 25 listopada od godz. 10.00 do 15.00 (nr tel. 12 616 8526),
 3. wziąć udział w spotkaniach konsultacyjnych oraz w warsztatach w dniach 14, 21 i  27  października oraz 15  i  23 listopada br. od godz. 16.00 do 20.00, w sali konferencyjnej w Tauron Arenie (ul. Lema 7, 31-571 Kraków) po wcześniejszej rejestracji na stronie: <http://zaprojektujmykrakow.org/> .

Konsultacje będą składać się będą z 5 spotkań, podzielonych na 5 obszarów tematycznych:

 1. Dziedzictwo kulturowe i krajobrazowe miasta - spotkanie odbędzie się dnia 14 października 2021 r. o godzinie 16:00
 2. Komunikacja i Infrastruktura - spotkanie odbędzie się dnia 21 października 2021 r. o godzinie 16:00
 3. Mieszkanie - spotkanie odbędzie się dnia 27 października 2021 r. o godzinie 16:00
 4. Praca - spotkanie odbędzie się dnia 15 listopada 2021 r. o godzinie 16:00
 5. Środowisko i rekreacja - spotkanie odbędzie się dnia 23 listopada 2021 r. o godzinie 16:00

Spotkania będą mieć charakter warsztatów stacjonarnych, które transmitowane będą również online. Na konsultacje zaproszeni są przedstawiciele Rad Dzielnic, przedstawiciele organizacji społecznych i stowarzyszeń oraz mieszkańcy Miasta. Podczas spotkań konsultacyjnych na odpowiedzi mieszkańców odpowiadali będą eksperci z danego zakresu tematycznego.

 

Ze względu na kwestie organizacyjne i obostrzenia sanitarne związane z pandemią koronawirusa, w spotkaniach będzie mogła wziąć udział ograniczona liczba osób. W związku z  ograniczoną pulą miejsc - decyduje kolejność zgłoszeń. W sytuacji wyczerpania się puli miejsc, mieszkańcy i instytucje zgłaszające się, które nie znalazły się na liście uczestników spotkań stacjonarnych, będą mogły wziąć udział w spotkaniu w formie online z możliwością zadawania pytań i zgłaszania postulatów.

 

Udział w poszczególnych warsztatach będzie możliwy po rejestracji w formularzu na stronie: <http://zaprojektujmykrakow.org/>

Rejestrować należy się na każde spotkanie osobno, formularz rejestracyjny dostępny będzie na 2 tygodnie przed każdym spotkaniem.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych będą mogli skorzystać z transmisji on-line spotkania za pomocą strony internetowej oraz na profilu Facebook, YouTube oraz Instagram. Transmisja rozpocznie się o godz. 16:00. Zapraszamy mieszkańców i przedstawicieli organizacji pozarządowych do skorzystania również z tej formy spotkania konsultacyjnego (bez możliwości zadawania pytań i zgłaszania postulatów).

Dokumenty do pobrania dotyczące konsultacji dostępne są na stronie: <http://zaprojektujmykrakow.org/> .