Strona główna rozwiń menu
Serwis uzywa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki
Logo wydarzenia
  • Data:

    2021-06-10 - 2021-07-02

ADRES: ul. Fredry, Kraków

Prezydent Miasta Krakowa, zaprasza mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu koncepcyjnego pn. „Budowa wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94”.

Celem przeprowadzenia konsultacji jest zebranie uwag i opinii do przedmiotowego opracowania.

Opracowanie projektu koncepcyjnego dla ww. zadania będzie umożliwiać podjęcie w przyszłości działań, których efektem będzie realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego. Przedstawione rozwiązania sytuacyjne zapewniają geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej oraz utrzymania połączenia pieszego i rowerowego.

Koncepcja sporządzana jest w związku z planowanym zwiększeniem częstotliwości kursowania pociągów oraz rozwojem terenów w rejonie ul. Fredry, w szczególności zabudowy mieszkaniowej, która niesie za sobą większą liczbę uczestników ruchu. Obszar ten, w związku z realizowanymi inwestycjami kolejowymi powinien mieć zapewnioną odpowiednią obsługę komunikacyjną między innymi poprzez poprawę przepustowości w zakresie przekroczenia linii kolejowej oraz powiązania z układem drogowym.

Termin konsultacji: od 10 czerwca do 2 lipca 2021 r.

Jednostka merytoryczna: Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa.

W ramach przeprowadzanych konsultacji planuje się dyżury telefoniczne, spotkania konsultacyjne z mieszkańcami oraz możliwość zadawania pytań ekspertom w formie elektronicznej. Uwagi do projektu opracowania będzie można zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego zarówno w formie elektronicznej jak i papierowej.

Więcej szczegółów znajduję się TUTAJ.