górne tło

Raport z konsultacji dot. projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK opublikował raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Przedmiotowe konsultacje były prowadzone w okresie od 29 marca do 19 kwietnia 2024 r. i dotyczyły części projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa, dotyczącej trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Celem konsultacji było pozyskanie opinii i uwag mieszkanek i mieszkańców dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.

Plik do pobrania:

Link do strony internetowej poświęconej konsultacjom społecznym dotyczących projektu Uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Krakowa w zakresie trybu wyborów do Młodzieżowej Rady Krakowa.