górne tło

Konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej planowanej budowy brakującego chodnika przy ul. Wyciąskiej

W okresie od 20 maja do 14 czerwca 2024 r. Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa konsultacje społeczne dotyczące dokumentacji projektowej planowanej budowy brakującego chodnika przy ul. Wyciąskiej (Dzielnica XVIII – Nowa Huta).

W ramach zadania zaplanowano budowę chodnika na odcinku od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąskiej 1a do budynku nr 15 oraz wykonanie przejście dla pieszych i wybudowanie oświetlenia (trzynaście słupów oświetleniowych).

Celem konsultacji było wypracowanie optymalnego wariantu spełniającego zarówno wymogi prawne, jak i oczekiwania społeczne. Plan sytuacyjny dostępny jest w serwisie Inwestycje w Krakowie: Program budowy chodników – ul. Wyciąska – od istniejącego chodnika przy ul. Wyciąskiej 1A do istniejącego chodnika przy ul. Wyciąskiej 15.

Formy konsultacji obejmowały:

  1. Formularz konsultacyjny (format docx, format pdf do edycji)

Wypełniony i podpisany osobiście formularz można było przesłać do 14 czerwca 2024 r.:

  1. Spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców w formule online, w czwartek 23 maja 2024 r. w godz. 17.00 – 19.00. Spotkanie na platformie Zoom – link: bit.ly/spotkanie-Wyciaska.
  2. Dwa telefoniczne dyżury eksperckie, podczas których można było uzyskać szczegółowe informacje w zakresie planowanych rozwiązań projektowych, przeprowadzone pod nr tel. 12 616 72 55: 27 maja (poniedziałek) w godz. 10.00 – 12.00 oraz 5 czerwca (środa) w godz. 14.00 – 16.00.

Bieżące informacje o procesie konsultacyjnym, aktualny plan sytuacyjny podzielony na etapy oraz informacje o postępach w projektowaniu będą pojawiać się w miejskim serwisie Inwestycje w Krakowie oraz na stronach zdmk.krakow.pl i razemwdialogu.pl .

Pliki do pobrania:


Konsultacje społeczne prowadzone były na podstawie Uchwały nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków oraz z Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.).