górne tło

Projekt uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. – spotkanie konsultacyjne

Przypominamy, że w czwartek, 4 kwietnia 2024 r. w godz. 16.30 - 18.30 w Wydziale Kształtowania Środowiska UMK na os. Zgody 2, pok. 403 lub 404 odbędzie się otwarte spotkanie z mieszkańcami, zorganizowane w ramach konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Celem prowadzonych przez Wydział  Kształtowania Środowiska UMK do 12 kwietnia 2024 r. konsultacji z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.