górne tło

Wkrótce konsultacje projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027

Od 15 kwietnia do 10 maja 2024 Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia UMK będzie prowadził konsultacje społeczne projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024–2027.

Celem konsultacji jest zebranie wniosków, uwag i opinii organizacji pozarządowych w zakresie projektu Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi.

Organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w konsultacjach będą mogły skorzystać z telefonicznych dyżurów eksperta, wziąć udział w otwartym spotkaniu konsultacyjnym oraz przekazać swoje wnioski, uwagi i propozycje za pomocą formularza konsultacyjnego.

Projekt konsultowanego Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraków z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2024-2027 z formularzem konsultacyjnym oraz szczegółowa informacja na temat przebiegu konsultacji dostępne będą od 15 kwietnia do 10 maja 2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa www.bip.krakow.pl, w miejskim serwisie internetowym dotyczącym konsultacji www.obywatelski.krakow.pl oraz w miejskim portalu internetowym dla organizacji pozarządowych www.ngo.krakow.pl

Więcej informacji na temat przedmiotowych konsultacji zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.