górne tło

Jak działać sąsiedzko z inicjatywą lokalną?

Inicjatywa Lokalna to jedno z najważniejszych narzędzi partycypacji, czyli uczestniczenia mieszkańców w procesie kształtowania miasta. Proces Inicjatywy sprzyja rozwojowi lokalnej demokracji, pobudza i integruje środowisko lokalne poprzez wspólne działanie.

Każda z Inicjatyw Lokalnych zaproponowanych przez mieszkańców to szansa na dowartościowanie działań, które dzieją się w zaciszu sąsiedzkiej wspólnoty, lub na wspólne zaspokojenie potrzeb danej społeczności. Jako urząd widzimy ogromny potencjał, który tkwi w mieszkańcach, dlatego chcemy takie działania wspierać i promować.

Wniosek o realizację Inicjatywy Lokalnej mogą złożyć:
• mieszkańcy bezpośrednio,
• mieszkańcy za pośrednictwem organizacji pozarządowej (stowarzyszenia, fundacji, klubu sportowego; oprócz spółdzielni socjalnych).  

O tym, czym jest dokładnie Inicjatywa Lokalna, jak dzięki niej mieszkańcy mogą zmienić swoją okolicę, jak złożyć wniosek o jej realizację można dowiedzieć się z naszej broszury „Jak działać sąsiedzko w Krakowie z inicjatywą lokalną”.

Zapraszamy do lektury (link do broszury).