górne tło

Ruszają konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Prezydent Miasta Krakowa zaprasza mieszkanki i mieszkańców Krakowa oraz wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.

Celem prowadzonych przez Wydział  Kształtowania Środowiska UMK od 22 marca do 12 kwietnia 2024 r. konsultacji jest pozyskanie uwag, wniosków i propozycji mieszkańców Krakowa dot. Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r. 

W ramach konsultacji zaplanowano: telefoniczne dyżury eksperckie, stacjonarny dyżur konsultacyjny, otwarte spotkanie z mieszkańcami oraz zbieranie wniosków, uwag, propozycji i zapytań za pomocą formularzy konsultacyjnych.

Link do szerszej informacji na temat konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Krakowa zmieniającej uchwałę w sprawie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Krakowa do 2032 r.