górne tło

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024

W okresie od 4 do 26 stycznia 2024 r. Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa, wypełniając zapisy ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1580), prowadził ze wszystkimi zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, konsultacje projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2024”.

W ramach konsultacji zrealizowano:

Pliki do pobrania: