górne tło

Konsultacje dotyczące projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia "Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030"

W okresie od 15 września do 6 października 2023 r. przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Urzędu Miasta Krakowa prowadził z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie konsultacje dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXVI/933/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia ''Planu Adaptacji Miasta Krakowa do zmian klimatu do roku 2030''.

W ramach konsultacji odbyło się otwarte spotkanie z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa, przeprowadzone 27 września 2023 r. w godz. od 16:00 do 17:00 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Klimatu przy ul. Wielopole 17a w Krakowie, w sali Krakowskiego Centrum Edukacji Klimatycznej.

Dodatkowo odbyły się dyżury telefoniczne eksperta pod numerem telefonu 12 616 56 34 w dniach:

Uwagi, wnioski i propozycje można było zgłaszać za pomocą formularza konsultacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia zakończenia konsultacji w następujący sposób:

Konsultowany projekt uchwały wraz z załącznikiem oraz formularzem konsultacyjnym w okresie trwania konsultacji był dostępny:

Pliki do pobrania: