górne tło

Program aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028 – wkrótce konsultacje

W okresie od 20 września do 13 października 2023 r. Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia będzie prowadził konsultacje społeczne z mieszkankami i mieszkańcami Krakowa oraz organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dotyczące projektu Programu aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu miasta „MŁODY KRAKÓW” na lata 2024-2028.

Celem konsultacji jest pozyskanie opinii, uwag i wniosków w zakresie prezentowanego Programu.

Planowane formy konsultacji obejmują: spotkanie konsultacyjne, dyżur telefoniczny eksperta, ankietę konsultacyjną online.

Więcej informacji na temat planowanych konsultacji społecznych zostanie opublikowane w serwisie www.obywatelski.krakow.pl niebawem.